Hvad betyder farverne?

De fire farver rød, gul, grøn og blå er kendetegnende for alle e-stimates personprofiler og personlighedstest. Hvorfor det? Fordi farverne gør profilerne lette at forså og lette at anvende. MEN der er er ingen personer, som kun er den ene eller det anden farve. Vi har skam lidt af det hele og så i forskellige kombinationer. I de mere dybdegående profiler e-interpersonal og e-fivefactor er farverne yderligere opdelt i facetter og har flere nuancer.

 

 

Hvem er du på en god og en dårlig dag?

Den røde person er på en god dag: handlekraftig, målrettet, energisk, fokuseret, selvsikker. Den gule farve er på en god dag: optimistisk, selskabelig, idérig, spontan og nysgerrig. Den grønne er på en god dag: samarbejdsorienteret, hjælpsom, venlig, sentimental og emotionel. Den blå er på en god dag: omhyggelig, systematisk, eftertænksom, disciplineret og tilbageholdende. Husk dog også at vi alle kan have en dårlig dag.

 

Uddybende beskrivelse - de fire farver


Rød - Karakteristika
Personer, der er markant røde går, som det mest naturlige i verden, til arbejdsopgaverne med en stor tro på, at de kan løse dem optimalt. Personer, der er drevet af det røde, fungerer typisk sådan, at de er hurtige til at tage beslutninger – de elsker at flytte sig hurtigt. Det vil oftest være dem, der presser på, holder fokus og tager styringen når de er sammen med andre. De skaber handling og sørger for at der bliver eksekveret på tingene. Det er naturligt for dem, at planer er til for at blive realiseret og de er sublime til at holde fast i de mål, de sætter sig. De bliver derfor ofte oplevet af andre som dem, der viser vejen og sørger for at kursen bliver holdt på projekterne. De har meget høje ambitioner, og vil gerne positionere sig på arbejdspladsen, så de kan få indflydelse og fordele. De er meget ambitiøse og vil gerne skabe gode resultater, og de er mere målrettede end de fleste andre – er der et mål, der skal opnås, går de gerne langt og hårdt efter at opnå det – jo hurtigere jo bedre. De tager derfor meget gerne ansvar, og vil helst være kendt som en, der går forrest. De vil gerne være med til at bestemme, hvordan tingene gøres og i hvilket tempo. De er gode til at have overblikket – og ender derfor ofte med at uddelegere opgaverne, da de har en instinktivt god sans for, hvordan man mest effektivt når i mål med projektet. Det kan så betyde, at man kan komme til at tromle igennem, og glemme at involvere de andre i processen. Samtidig får man ikke altid delt visionen for at nå i mål med de andre.  Derfor kan markant røde personer nogle gange opfattes som en ”en-mands-hær”. Markant røde personer er ikke verdensmestre ud i samarbejde. De involverer typisk ikke de andre i processen, hvis de ikke ser det som nødvendigt eller særlig effektivt. De markant røde kan også godt finde på at være ret kortsigtede beslutningstagere. De er generelt kendetegnet ved at have et lavt fokus på det menneskelige – med mindre, at det er taktisk klogt at have det selvfølgelig.

Rød - Kropssprog og stemmeføring
De taler højt og kraftigt, fra stor til mindre variation med tryk på væsentlige ord. De svarer hurtigt og spørger gerne på en udfordrende måde. De har en tendens til at konstatere frem for at spørge. De taler mere end de lytter og de taler kort og klart. De foretrækker at være direkte og ”to the point”. De kan fremstå dirigerende og utålmodige. De har typisk øjenbryn/pande rynket og smiler sjældent. De holder direkte øjenkontakt med den, de vælger at kommunikere med. Fastslår pointer med hænder og arme - de skærer igennem billedlig talt. De peger/dirigerer med hænder knyttede næver. De har typisk front mod den, de kommunikerer med. Har fremskudt bryst - og holder ikke arme foran. De står typisk med benene samlede. De tager evt. skridt frem mod den, de taler til. De er desuden kendetegnet ved hurtige, sikre og rykvise bevægelser.

 

Gul - Karakteristika
Personer, der er markant gule er meget nytænkende - de er typerne, der tænker ud af boksen, og ser unikke muligheder før andre. De elsker, når der konstant sker forandringer og vil begynde at kede sig, hvis der er stilstand. De kan være enormt inspirerende og bidrager også til at andre ser muligheder. Nogle gange kan de dog også blive for ukritiske overfor idéer. De er meget impulsive, og følger gerne sine indskydelser – det kan også betyde, at vedholdenheden er mindre, fordi idéerne sjældent følges til dørs. De er med andre ord rigtig gode til at sætte ting i gang, men knap så gode til at få opgaverne afsluttet. De er udadvendte af natur og opsøger ofte samtaler og begivenheder. De taler en del, og man er sjældent i tvivl om, at de er i nærheden – der er som regel underholdning og sjov, og i enkelte tilfælde kan der måske også gå for meget fest og ballade i tingene. De kan godt lide, at der sker noget i hverdagen, og de får også gerne sat sig selv i fokus, når de mener, at der er plads til det og de bidrager gerne med farverige indslag. De er optimistiske af natur og ser hellere muligheder end forhindringer. De foretrækker, at der er en rimelig grad af ændringer i opgaver og omgivelser. Der skal være variation, og de trives godt med nye opgaver og tiltag. De foretrækker, at der er en del at tale med. De er glade for kontakt, og kan godt lide ret åbne miljøer på arbejdspladsen. De foretrækker også, at det kun er de mest nødvendige regler, der skal følges og bryder sig ikke om fastlagte rutiner, der låser dem. De søger gerne mod nye og spændende ting fremfor at fordybe sig i en opgave, og det kan også føre til, at de fremstår mindre omhyggelige eller ligefrem sjuskede.

Gul - Kropssprog og stemmeføring
De taler højt, hurtigt og entusiastisk. De taler også ofte og meget. De skifter hyppigt toneleje og varierer stemmen, imiterer f.eks. andres stemme. De taler dramatisk og fortæller historier/anekdoter. Deler gerne personlige følelser og taler i en uformel tone. De udtrykker gerne deres holdninger, kommer vidt omkring i fortællingerne og er involverende i deres måde at snakke på. De har ofte løftede øjenbryn, en livlig ansigtsmimik og de griner tit. De ”smiler” med øjnene. Kigger rundt for at se alles reaktion. Hænder og arme holdes ud fra kroppen og de gestikulerer ivrigt. Kroppen vender sig mod den, de taler med og de kan læne sig frem, fordi de sørger for front mod gruppen. De er parate til at vende kroppen rundt mod alle, der deltager i samtalen. De har livlig bevægelse og kræver plads omkring sig.

 

Grøn - Karakteristika
Markant grønne personer er dem, man typisk vil opsøge, hvis man har brug for personlige råd. De er følelsesorienterede og ret opmærksomme både på deres egne og omgivelsernes velbefindende. De vil gerne have, at der er harmoni på arbejdspladsen og de kan blive påvirket af personlige konflikter – også selvom de ikke selv er direkte involveret. De er ofte lidt forsigtige af natur og vil gerne undgå at være til besvær. De kan derfor også være mere påvirket af pres og uro på arbejdspladsen end andre, men de vil også have fokus på, hvordan de selv kan bidrage til et godt arbejdsklima. De har fokus på mennesker omkring sig, og de vil gerne have gode relationer til kolleger og andre omkring sig. De er rummelige og er normalt tålmodige med andre og god til at lytte. De er gode til at give plads til andre og tager gerne hensyn til omgivelserne, men de siger ikke nødvendigvis ja til alt. De er ganske loyale især i forhold til andre, og de er formentlig en vellidt kollega.

Grøn - Kropssprog og stemmeføring
De taler roligt, jævnt og afdæmpet – med lav volumen. De taler også langsomt for ikke at støde andre. De spørger typisk mere end konstaterer og lytter mere end de taler. De er indlevende lyttere og holder deres meninger mere for sig selv. De er accepterende overfor andres meninger. De er smilende og spejler andres mimik. De ser ikke andre direkte i øjnene i længere tid ad gangen. Hvis armene krydses, er det for at slappe af. De læner sig ofte tilbage og står med siden til den, de taler med (drejer sig lidt). De har krydsede ben, men fremstår afslappet/åbne. De bevæger sig jævnt og roligt.

  

Blå - Karakteristika
Markant blå personer har det svært med kritik af den faglige indsats, som de har ydet. De ser analytisk på tingene og overvejer altid tingene grundigt. De kan bedst lide at arbejde alene og uden støj. De kan godt lide at dykke ned i tingene, men foretrækker at læse op på stoffet fremfor at begive sig ud og undersøge ting, og de foretrækker kendte opgaver. De kan godt lide et kendt og forudsigeligt miljø, hvor alle ved, hvad der forventes af hinanden. De er omhyggelige af natur. De ønsker at være præcis og korrekt, når de løser opgaver. Når de får stillet en opgave, foretrækker de at være grundige med tingene, og de foretrækker at løse en opgave korrekt end at løse flere opgaver på bekostning af kvaliteten. Det kan i nogle tilfælde også betyde, at der kan gå uhensigtsmæssig lang tid, før de føler, at de er klar til at aflevere en opgave. De forsøger at overholde regler og normer, og er der forventninger til dem, kan man også regne med, at de forsøger ihærdigt at leve op til dem. De trives fint med ret faste regler og retningslinjer, og generelt vil de gøre meget for at følge reglerne - de kan derfor også have det svært med situationer, hvor regler eller retningslinjer bliver brudt.

Blå - Kropssprog og stemmeføring
De taler stille og monotont. I deres kommunikationsstil er de tilbageholdende og langsomme og præcise. De taler gerne i en formel tone. Er fakta orienterede, eftertænksomme, og analyserende. De deler sjældent følelser og holder fokus på emnet. De er neutrale i ansigtet og smiler sjældent/kort. Øjenkontakten er helst så kort som muligt, men de sikrer, at det stadig er høfligt. De bevæger ikke armene særlig meget og har ofte armene over kors. De vender sig mod den, de taler med. Benene er ofte over kors og de bevæger sig roligt og nøjagtigt - og sørger for at holde afstand til andre.

 

Er du interesseret i at vide mere?

Så er du naturligvis altid velkommen til kontakt os.