Er engagement en del af vores personlighed?

Er nogle mennesker fra naturens side mere engagerede end andre i deres job? Ja, viser forskning. Læs, hvilke fire karakteristika du også skal kigge efter, hvis du vil ansætte medarbejdere med et højt engagement.

 

De fleste mennesker vil gerne have et job, en chef og en arbejdsplads, hvor de føler sig engagerede og som giver mening for dem. Men tingene hænger sammen. Når medarbejderne er engagerede, udviser de en høj grad af entusiasme, energi og motivation, hvilket resulterer i højere effektivitet, kreativitet og kvalitet i arbejdet.

Personlighed påvirker engagementet

Men er nogle mennesker fra naturens side mere engagerede end andre i deres job? Forskningen har traditionelt set haft fokus på vilkårene omkring jobbet. Kulturen på arbejdspladsen, opgavernes karakter og selvfølgelig lederens kompetencer. Og selvom der ikke er en universel formel på, hvordan man motiverer og engagerer medarbejdere, så er det ofte sådan, at medarbejderes engagement stiger, hvis de føler, at deres job giver mening, og de føler sig godt tilpas i arbejdspladsens kultur og føler sig fair behandlet.

Men udover disse faktorer som kulturen på arbejdspladsen, opgavernes karakter og lederens kompetencer, så spiller personligheden også ind.

De fleste ledere har prøvet at have medarbejdere, der udførte præcis samme type job, med de samme kolleger og med den samme chef, men deres engagement var vidt forskelligt. Det rejser spørgsmålet: Hvor meget af en persons engagement handler om personlighed?

Hvilke personlighedstræk skal du kigge efter?

En nylig undersøgelse giver en del af svaret. Her indsamlede man data fra 114 uafhængige surveys blandt i alt 45.000 medarbejdere fra en række forskellige lande. Målet var at finde ud af om forskelle i engagement kunne tilskrives medarbejdernes personlighed. Undersøgelsen viste, at 50 pct. af forskellene i medarbejderes engagement kan tilskrives deres personlighed. I særdeleshed fire karakteristika:

  • Et positivt syn på livet 
  • Initiativrige 
  • Samvittighedsfulde 
  • Udadvendte

Så hvis du ønsker engagerede medarbejdere, skal du ifølge undersøgelsen gå efter medarbejdere, der er optimistiske, tager initiativ, er samvittighedsfulde og udadvendte, når du ansætter. Det øger din organisations succes mere end alle de aktiviteter, der er sat i verden for at forbedre lederens kompetencer, forbedre arbejdsgange eller booste kulturen på arbejdspladsen.

Bagsiden af medaljen

Men det kan også være en farlig strategi kun at ansætte medarbejdere med nævnte personlighedstræk. For hvis du kun ansætter positive, initiativrige og udadvendte medarbejdere, så risikerer du at det, der gavner den enkelte medarbejder, ikke gavner den samlede organisation.

Det, der skaber værdi, er typisk ikke beroende på én enkelt medarbejders præstation. Det er oftest resultatet af et teams samlede indsats. De gode teams består ikke af en række ens personer – de består netop af forskellige typer mennesker. Hvis du ønsker et team, der har forskellige måder at tænke og handle på, så er du også nødt til at ansætte medarbejdere med forskellig personlighed. I praksis skal du både have nogle af de positive typer, der er proaktive, ekstroverte og samvittighedsfulde. Og nogen, der måske er det direkte modsatte og med andre kvaliteter.

Undersøgelse viser også, at cirka halvdelen af medarbejdernes engagement beror på de klassiske faktorer som kulturen på arbejdspladsen, opgavernes karakter og lederens kompetencer. En enkelt medarbejders mening kan være stærkt påvirket af hans personlighed i øvrigt, men den generelle opfattelse, som ofte bliver opfanget i tilfredshedsundersøgelser og lederevalueringer afspejler den kollektive mening, og det skal du tage mere alvorligt end hvad enkeltpersoner måtte mene. Organisationer er ikke bare en samling af individer. Det er også en koordineret gruppe med et fælles grundlag for identitet, normer og formål.

Reference: https://hbr.org/2018/11/is-employee-engagement-just-a-reflection-of-personality