Sertifiseringen skjer i tre enkle trinn

Én sertifisering gir deg tilgang til alle profil- og testverktøy. På den måten får du en plattform av ulike verktøy som du kan bruke i forbindelse med utvikling og rekruttering. Sertifiseringen består av tre moduler og gir deg et solid teoretisk og praktisk fundament.

 

Se datoer for neste sertifiseringsforløp

 

 

1. modul - Teoretisk fundament

Den første modulen består av et selvstudium og et virtuelt program. Ved påmelding på mottar du en digital arbeidsbok som inneholder videoer, link til artikler og annet materiale. Omfanget tilsvarer en tradisjonell kursdag, men siden denne delen er et selvstudium, styrer du selv når og hvor du gjennomfører modulen.

Etter at selvstudiet er gjennomført, deltar du på en online kursdag. Kursdagene gjennomfører vi løpende, slik at du kan velge den datoen som passer best for deg. På kursdagen gjennomgår du teorien fra selvstudiet sammen med en instruktør og du vil også motta log-in til din egen konsulentside. Allerede her starter vi med trening og praktiske øvelser i å bruke både profiler og plattform.

 

2. modul - Praktisk bruk

I modul 2 setter vi fokus på trening og praktisk bruk av profilene; Teamworkshop, tolking av teamprofiler, tolkning av individuelle profiler og trening i 1:1 overlevering. Vi planlegger også det videre forløpet og du får en introduksjon til andre muligheter (IQ/evnetest, Kulturanalyse, Match profiler mm).

 

3. modul - Treningsperiode

En fast del av sertifiseringen er en «hands on» treningsperiode hvor du skal gjennomføre et gitt antall individuelle gjennomganger av profiler. Profilene som brukes til trening inngår i sertifiseringsprisen, det gjør også individuell support og sparring med din kursinstruktør.

Treningsperioden avsluttes med en digital test og når denne er bestått mottar du kursbeviset ditt.

Finn neste sertifiseringsforløp her

 

Hva koster en sertifisering?

Det koster kr 22 000, eks. mva.  å bli sertifisert i e-stimate.  Utover dette betaler du kun for ditt forbruk av profiler og testverktøy. Du skal hverken betaler lisenser eller årlige gebyr for å ha en konto hos oss. Du får også tilgang til årlige konferansedager, prosess- og undervisningsmateriell samt service og support i verdensklasse.

 

 

Muligheter etter sertifisering

 

 

 

Inspirasjon – Webinar

Når du er sertifisert hos e-stimate har du alltid mulighet til faglig utvikling ved å delta på våre mange gratis webinarer som vi arrangerer for e-stimate brukere. Minst en gang pr måned gjennomfører vi et Webinar på ca. 1 ½ time med fokus på et spesifikt tema, f.eks.: e-five factor i praksis, IQ (evne) test – teori og bruk, Jobb profiler, Match profiler, 360 graders feedback fra start til slutt og Bedre samarbeid med e-dialog. I kurskalenderen kan du følge med på de Webinarene som tilbys det neste halvåret.

Spesialist kurs

Vil du fordype deg ytterligere kan du delta på et av våre spesialistkurs. Vi tilbyr fire spesialistmoduler – alle består av en dages intensiv undervisning og deretter trening i praktisk bruk. Våre spesialistkurs er «All you need» - du får teori, presentasjoner, praktisk trening og alle nødvendige materialer slik at du kan fasilitere selv etterpå.

 

Spesialistmodul: Rekruttering

Fokus på bruk av personlighetstester, IQ (evne) tester og andre supplerende hjelpeverktøy til intern og ekstern rekruttering fra spesialist- til strategisk nivå.

Spesialistmodul: Utvikling

Fokus på bruk av profiler og supplerende verktøy som f.eks. prosessterninger, feedback kort mm. Verktøyene kan brukes i forbindelse med lederutvikling, talentutvikling og målrettet personlig utvikling.

Spesialistmodul: Teamutvikling

Fokus på teamprofiler og prosessmaterialer til f.eks; teamutvikling, utvikling av prosjektgrupper, utvikling av ledergrupper og styrking av kommunikasjon og samarbeid på tvers av team og grupper.

Spesialistmodul: 360 graders feedback

Fokus på hele 360 graders prosessen fra start til slutt, valg av kjernekompetanser, igangsetting og gjennomføring, overlevering, feedback rapport og coaching med 360 graders feedback.

Det blir satt opp minst to Spesialistmoduler hver år.

 

Master Class – Gold Certification

Hvis du vil gå enda mer I dybden og få inngående kunnskap på teoretisk nivå kan du også søke om å delta på våre Master Classes hvor du kan bli sertifisert Master. De som blir tatt opp har minimum ett års erfaring i bruk av profil- og testverktøy. På våre Master Classes undervises du av forskere og PhD'er innenfor det psykologiske fagområdet.

Master Class avvikles en gang pr. år.

 

 


Er du interessert i å bli sertifisert?

Les mer her eller registrer deg neste sertifisering