Atlantic Airways

I Atlantic Airways har vi gjennom mer enn 10 år brukt estimates profiler som dialogverktøy i forbindelse med rekruttering av alt fra piloter og kabinpersonell til spesialister i Rescue.

Vi ken eke ansette feil person

Vi har behov for profiler og tester som er valide og presise. Det er viktig for oss i forhold til konsekvensene det kan ha å ansette feil medarbeider innenfor luftfart. E-stimates tekniske oppsett er effektivt og enkelt å bruke i praksis, samtidig som et er enkelt å bruke rapportene i dialog med kandidatene. Vi har også trukket på e-stimate og dere nettverk ved gjennomføring av andre interne målinger, f.eks arbeidsmiljø- og arbeidsplassvurderinger.

e-stimate er en god sparringspartner for oss

For oss er det en stor fordel å ha en leverandør som har et solid og bredt nettverk av brukere og spesialister som vi kan henvende oss til når vi har konkrete behov. Har vi bruk for input eller support, får vi det. e-stimate er ikke bare en leverandør, men også en god.

 

Georg Suðurgarð
HR Manager, Atlantic Airways

 

 

Er du interessert i å vite mer?

Så ta gjerne kontakt