BKI Foods A/S

Som HR Manager for BKI A/S. har estimate sine profiler vært viktige verktøy for meg gjennom flere år. Jeg har tidligere brukt andre testverktøy, men valgte e-stimate ut fra høyt faglig nivå,  god funksjonalitet og tilgjengelige og forståelige rapporter.

Vi har brukt profilen til både funksjonærer og deltidsansatte, og alle våre medarbeidere har i dag fått utarbeidet en egen e-interpersonal profil.  Dette har bidratt til bedre samarbeid i de enkelte avdelinger. I tillegg har lederne fått et godt verktøy til å lese og  forstå sine medarbeidere, samtidig som de har fått større bevissthet rundt sin egen atferd i lederrollen.

Steen Kampmann Johansen
HR Manager, BKI Foods A/S 

Vi har besøkt Steen hos BKI for å prat om hvordan de bruker e-stimate’s profiler

 

Er du interessert i å vite mer?

Så ta gjerne kontakt.