Hamlet Protein

Jeg var lenge på jakt etter et personlighetsprofilverktøy som jeg kunne bruke i rekruttering av medarbeidere, både i administrasjonen og i produksjonen. Samtidig ønsket jeg å finne et verktøy som også kunne brukes i utviklingssammenheng. Bakgrunnen for at jeg ville finne denne «Swiss knife» – et alt i ett verktøy – var aet ønske om å utvikle et felles språk rundt personlighetsprofiler og atferd.

Fant alt-i ett verktøyet
Valget falt på e-interpersonal profilen som lever opp til alle ovennevnte krav. Videre er e-interpersonal, gjennom bruk av de fire fargene, svært pedagogisk og enkelt å forstå. Jeg opplever at testmaterialet formidler den enkeltes profil på en god måte. I tillegg opplever jeg høy grad av service og fleksibilitet fra teamet i e-stimate og et stort ønske om å hele tiden utvikle og forbedre verktøyet.

Jeg er svært glad  for muligheten til å jobbe med e-interpersonal og e-five faktor som jeg bruker til tyngre rekrutteringer. Med de to profilverktøyene har jeg den optimale kombinasjonen av testverktøy til rekruttering og personlig utvikling av ledere og medarbeidere i Hamlet Protein.

Vivi Stensdal
HR-chef, Hamlet Protein

 

Er du interessert i å vite mer?

Så ta gjerne kontakt