Syddansk Universitet

Vi bruker e-interpersonal profilen for studenter på bachelor- og masternivå som ønsker å starte egen virksomhet i løpet av studietiden. I tillegg har vi et samarbeid med e-stimate på etterutdanningsprogrammer som vi tilbyr små og mellomstore virksomheter. Vi har integrert sertifisering i utdannelsen slik at deltagerne selv kan bruke verktøyene til rekruttering og medarbeiderutvikling etter studiene.

For studentene har profilene vært en viktig tankevekker
Både i forhold til å sette ord på egne personlige kompetanser og også i forhold til hvordan ulikheter bidrar til gruppearbeid. Det er enkelt å gi andre innsikt i profilene og mange er imponert over hvor presise de er. Det er sjelden at man ikke gjenkjenner seg selv. Sammenhengen mellom god kvalitet og en fornuftig pris har vært en avgjørende faktor for valget av e-stimate

Lone F. Toftild
Daglig leder, Syddansk Universitet

 

Er du interessert i å vite mer?

Så ta gjerne kontakt