Profesjonell prestasjonsmåling

 

Du kan bruke e-asy 360 til:

  • Prestasjon og utvikling
  • Medarbeider- og leder feedback
  • Endringsprosesser
  • Forbedring av samarbeid og relasjoner
  • Effektmåling av kurs og utvikling

 

Verdifull feedback med e-asy 360

e-asy 360 er et fleksibelt verktøy som måler feedback og prestasjon på en strukturert og profesjonell måte. Ved å sammenstille flere interessenters feedback i en og samme prosess gir e-asy 360 et helhetlig bilde av prestasjoner, styrker og svakheter. Verktøyet gir verdifull kunnskap for å vurdere hvordan kolleger og ledere opplever hverandres styrker og utviklingspotensialer. Det er ingen begrensninger i antall spørsmål eller respondenter, og du kan enten skreddersy eller velge forhåndsdefinerte programmer.

 

Se et eksempel på en e-asy360 rapport

Hent en demorapport her

 

 

Å gi og motta feedback kan være vanskeligt

Det kan være vanskelig å gi andre direkte feedback og dermed velger mange å la være. Det betyr også at den som har behov for feedback heller ikke kan jobbe målrettet med å utvikle egne prestasjoner. Problemer kan forbli urørte i årevis og dette kan redusere både energi og arbeidsglede. e-asy 360 er utviklet for å hjelpe andre til å gi deg relevant feedback, slik at du kan jobbe målrettet og systematisk med å identifisere styrker og utviklingsområder.

 

Er feedback troverdig?

Feedback rapporten gir oversikt over medarbeideres styrker og svakheter – sett fra ståstedet til den som har gitt fokuspersonen feedback. Siden disse jobber med vedkommende til daglig, kan rapporten gi en mer presis tilbakemelding enn fokuspersonen tidligere har fått.

Husk at feedback er basert på andres oppfatning av en gitt adferd. Det betyr altså hvordan andre «opplever» fokuspersonens adferd i en bestemt kontekst. Når den enkelte gir feedback tar vedkommende utgangspunkt i sin egen oppfatning, og den som gir feedback er selv en del av bildet. En feedback rapport er derfor hverken en objektiv beskrivelse eller den fulle sannheten – HUSK å lese feedback rapporten med det som utgangspunkt.

Medarbeideren kan være uenig i tilbakemeldingen, men det endrer likevel ikke det faktum at det ser slik andre opplever vedkommende. Det derfor liten verdi å være uenig med andre i deres feedback. Bruk i stedet feedback rapporten som et utgangspunkt for konstruktiv dialog med respondentene.

 

Feedback er en gave og du bestemmer selv om du vil motta den.

 

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle de profiler og testverktøy
som kan benyttes til rekruttering og utvikling.

Les mer om hvordan du blir sertifisert her