e-fivefactor

En dybtgående og nøyaktig personlighetstest

 

Hogan

 

Du kan bruke e-fivefactor til:

  • Rekruttering av ledere
  • Rekruttering av spesialister
  • Utvikling på ledernivå
  • Avdekke suksessfaktorer
  • Identifisere risikofaktorer
  • Innsikt i skyggesider og integritet

 

Ideell til leder- og spesialistnivå

e-fivefactor er vår mest omfattende personlighetstest. Den avdekker helt opp til 30 personlighetstrekk. Profilen viser de grunnleggende personlighetstrekkene med dyptgående beskrivelser,  innsikt i skyggesider, integritet, suksessfaktorer og risikofaktorer.

Profilen gir dermed bred innsikt i testpersonens personlighet og kjennskap til hvordan vedkommende agerer. E-fivefactor profilen er derfor spesielt verdifull ved rekruttering og utvikling på leder- og spesialistnivå.

Rapporten bruker grafiske elementer,  noe som gjør verktøyet lett å jobbe med i praksis, selv om rapporten inneholder en stor mengde informasjon om testpersonene.

Se et eksempel på e-fivefactor rapporten

Hent en demorapport på e-fivefactor her

 

 

Teorien bak

Det teoretiske utgangspunktet for e-fivefactor profilen er den internasjonalt mest anerkjente og vitenskapelig dokumenterte modell for personlighetstrekk, Big Five eller femfaktor modellen. modellen (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008). e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbasert database for avanserte mål for personlighet utviklet av noen av de mest anerkjente personlighetsforskerne, f.eks Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er validert på mer enn 500. 000 personer internasjonalt.

Resultatet vises i Interpersonal Circumplex modellen som bygger på evolusjonspsykologiens grunnleggende karakteristikker for mennesket – Agency og Communion. De 16 personlighetstrekkene er utvalgt fra e-fivefactors 30 trekk i forhold til relevans i Circumplexet. Noen fasetter vil fremstå mer kontante i e-five factor, dette fordi den også viser «skyggesider».

Atferd under press

Er basert på e-fivefactors personlighetstrekk i forhold til Robusthet og Recilience (motstandskraft)

Suksessfaktorer

Er basert på forskningen rundt sammenhengen mellom personlighet og prestasjon. Det fokuseres på

Målbevissthet – Utholdenhet - Grundighet

 

Beregning av resultat

e-five faktor er en normativ test og viser personlighetstrekk sammenlignet med en normgruppe. I en normativ test blir alle spørsmål vurdert på en fem punkt skala fra «svært enig» til  «svært uenig». Besvarelsen tar ca. 25 minutter.

Fordelen er høyt detaljnivå, høy grad av presisjon og prediktiv validitet.  Prediktiv validitet er et statistisk begrep som bruker til å si noe om en profils evne til å forutsi fremtidig atferd. En person med høy score på utadvendt vil for eksempel med stor grad av sannsynlighet også opptre utadvendt i perioden etter at han/hun har besvart testen.

Score beregnes og vises i forhold til en internasjonal norm. Normen er basert på en representativ gruppe av yrkesaktive menn og kvinner.

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy som kan benyttes både til rekruttering og utvikling

Les mer om hvordan du blir sertifisert her