e-interpersonal

En profesjonell personlighetsprofil med flere nyanser

 

 

Du kan bruke e-interpersonal til:

 

  • Rekruttering
  • Lederutvikling
  • Talentutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Coaching og personlig utvikling
  • Styrke samarbejd og kommunikasjon

 

Ideell til utvikling og rekruttering

- på operasjonelt og taktisk nivå

 

e-interpersonal er en profesjonell personlighetsprofil som gir et bilde av en person´s atferd og preferanser. Hvis du har kjennskap til DISC, vil du kunne gjenkjenne mange elementer, samtidig som du vil se at rapportene er mer nyanserte og har flere detaljer. Det gjør den spesielt velegnet til både medarbeiderutvikling og rekruttering.

 

Flere nyanser enn DISC

På samme måte som i e-disc profilen brukes det fire farger i e-interpersonal. I tillegg viser rapporten åtte karaktertrekk. Dette gir helt tydelig  flere nyanser og større dybde. Rapportene er intuitive og brukervennlige, og tekstene er formidlet i et klart språk. Det brukes grafiske elementer som gir god oversikt og som gjør rapporten enkel å bruke i f.eks. medarbeider- og rekrutteringssamtaler.

 

Du kan tilpasse rapporten selv

Du kan enkelt tilpasse rapporten selv og du kan velge akkurat de sider og elementer du har bruk for i hvert tilfelle. Du kan f.eks lage en rapport som inneholder «intervjuguide», «ledelsesstil» og «motivasjonsfaktorer» uten ekstra kostnad. Dette gjør at du kan tilpasse rapporten med akkurat det innholdet du har behov for.

 

 

Vil du se et eksempel på e-interpersonal profilen?

Hent en demorapport her

 

Grit og robusthet

Med e-interpersonal profilen kan du også avdekke Grit og Robusthet – to helt essensielle faktorer i rekrutteringsprosessen. «Grit» handler om utholdenhet og ambisjon, som begge er viktige predikatorer for jobb suksess. Robusthet er også et viktig personlighetstrekk i forhold til om kandidatens evne til å håndtere press og stress.

Angela Duckworth som står bak begrepet «Grit», har gjennom flere undersøkelser påvist at Grit-score er en av de beste predikatorer for suksess. En høy grit score indikerer at man ikke gir opp når man møter utfordringer.

Her kan du lese mer om Grit

 

Teorien bak

Alle profilene som e-stimate leverer er forskningsbaserte, samtidig som de formidles på  og på en enkel og oversiktlig måte. En av de mer fremtredende modeller innenfor dagens psykologi er fem faktor modellen (FFM) eller The Big Five. Historisk har det vært tre faser i utviklingen av fem faktor modellen hvor mellommenneskelig teori (Wiggins) har inntatt en sentral rolle i løpet av de siste årene

Det mellommenneskelige cirucmplex (interpersonal circumplex) konseptualiserer mellommenneskelige trekk, adferd og motiver (Wiggings 2003). Modellen  bygger på evolusjonspsykologiens «Fundamental Two» som består av består av 1) Handlekraft, dominans og makt og 2) Fellesskap, solidaritet og vennlighet. Sirkelen avspeiler en vektet kombinasjon av de to dimensjonene i fire farger (e-disc), 8 fasetter (e-interpersonal*) og 16 personlighetstrekk (e-five factor)

Psykometrisk måling

Psykometri kombinerer psyke (sinn) og metri (måling). En psykometrisk test er derfor et verktøy som måler en persons personlige preferanser, handlingstendenser og atferdsmønstre.

Både e-interpersonal- og e-five factor profilen besvares med normativ test og viser personlighetstrekk sammenlignet med en normgruppe.  I en normativ test blir alle spørsmål vurdert på en fem punkt skala fra «svært enig» til «svært uenig». Testen tar ca. 25 minutter å besvare

Fordelen er et høyt detaljnivå, grad av presisjon og prediktiv validitet. Prediktiv validitet er et statistisk begrep som bruker til å si noe om en profils evne til å forutsi fremtidig atferd. En person med høy score på utadvendt vil for eksempel med stor grad av sannsynlighet også opptre utadvendt i perioden etter at han/hun har besvart testen.

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy som kan benyttes både til rekruttering og utvikling

Les mer om hvordan du blir sertifisert her