Faglig fundament

Hos e-stimate utvikler og leverer vi profesjonelle profil- og testverktøy. Det innebærer at alle våre profiler og testverktøy har et teoretisk fundament og at de er både valide og presise. Vi har tilknyttet et Faglig Advisory Board som består av faglige eksperter som bidrar til at verktøyene både har et høyt faglig nivå og god kvalitet. Et solid teoretisk utgangspunkt er viktig, samtidig som det er viktig at teorien kan oversettes til praktisk nytte. Vi har derfor stort fokus på at det faglige utgangpunktet fører til resultater i praksis.

 

Hør Jørgen C. Friis, E-stimate founder & CEO fortelle om vårt teoretiske fundament.

 

Det er viktig at en profil har et solid vitenskapelig grunnlag, men minst like viktig er at teori kan omsettes til verdi i praksis. Derfor har vi også et skarpt fokus på anvendbarhet og at det profesjonelle utgangspunktet fører til resultater i praksis.

 

Vårt Faglige Advisory Board
styrker både vår og din profesjonalitet

 

 

Anna Vedel, Cand.psych., Ph.d.

Anne Vedel er utdannet cand. psych og ph.d. fra Psykologisk Institutt på Århus Universitet. Hun er ansatt som forsker samme sted og foreleser blant annet i personlighetstrekk, intelligens og motivasjon. Anne har forsket spesielt på personlighetens «skyggesider» i forbindelse med utdannelses- og karrierevalg. Anna bidrar til e-stimates Advisory Board med sin kompetanse innenfor psykometri og personlighetstester.

 

 

 

Martin Hammershøj, Cand.psych., Ph.d.

Martin Hammershøj er utdannet cand.psych. og ph.d med spesialisering i motivasjon og personlighetstrekk. Martin bidrar til e-stimates Advisory Board med å validere testverktøyene og deres psykometriske beregninger. Martin bidrar også med sin solide kunnskap om personlighet og motivasjon fra den siste forskningen innenfor personlighetspsykologi og atferd.

 

 

 

Damon U. Bryant, Business psychologist, Ph.d.

Damon Bryant har mer enn 15 års erfaring med psykologiske og atferds baserte vurderinger (assessments) og han er også en pioner innen AI basert dataanalyse. I vårt Faglige Advisory Board bruker vi Damons ekspertise i forbindelse med  IQ testing, AI data analyse og adaptiv testing. Damon har mottatt en pris fra Society for Industrial and Organizational Psychology for sin forskning innen test bias.

 

 Din garanti for høy kvalitet

Vi er medlem av anerkjente organisasjoner for testtilbydere. Dette betyr at du kan være sikker på kvalitet i både test, etikk og personvern når du bruker våre verktøy. Alle verktøyene har et anerkjent faglig fundament og vi har omfattende dokumentasjon for hva verktøyene avdekker og hva det medfører i forhold til adferd og motiver.

  

 

 

Er du interessert i å bli sertifisert?

Så kontakt oss eller registrer deg for en av våre kommende sertifisering.