Grit – lidenskap og utholdenhet

Naturlige talenter mislykkes av og til i forhold til å innfri sitt fulle potensiale, mens mennesker med mindre talent oppnår helt utrolige ting. Ifølge Angela Duckworth, som står bak begrepet Grit, skyldes dette faktorer som lidenskap og utholdenhet. Dette er de to elementene som tilsammen utgjør Grit og som man antar er egenskapene som skille de suksessfulle fra de som ikke har suksess.

 

 

Det handler ikke om talent

Grit handler ikke om talent alene. Talent er et uttrykk for hvor raskt man er i stand til å forbedre sine evner og dette har også betydning. Det er imidlertid anstrengelse som utvikler disse evnene, og som gjør dem produktive. Uten anstrengelser er ikke talent noe annet enn potensiale som ikke er innfridd. Uten anstrengelser er ikke evner noe annet enn noe man kunne ha oppnådd, men som man ikke oppnådde.

I psykologien er Grit en positiv, ikke-kognitiv egenskap basert på et individs utholdenhet i forhold til en bestemt innsats, kombinert med lidenskapen for et bestemt langsiktig mål (en sterk motivasjon for å nå et mål). Denne utholdenheten fremmer overvinnelsen av hindringer og utfordringer som kommer i veien for gjennomføring. Utholdenheten er en drivende kraft for å realisere resultater.

Grit handler altså om lidenskap og utholdenhet for langsiktige mål. Hva vi klarer å oppnå, avhenger av vår Grit. I følge Duckworth har det vært et alt for stort fokus på talent i forbindelse med suksess. Dette har overskygget den enkle sannheten om at det bare handler om å jobbe dedikert for det man har lidenskap for, og aldri gi opp selv om man møter motgang.

Grit-scoren forutsier suksess

Angela Duckworth har gjennomført mange undersøkelser i forskjellige kontekster.  Et viktig funn fra disse er at Grit scoren er en fantastisk predikator for suksess. En høy grit score kan forutsi hvem som aldri gir opp, den viser utholdenhet og hvem som fortsetter å jobbe hardt for sine mål. Disse brenner for det de gjør og de motiveres av at det de gjør har betydning for andre mennesker. Motivasjonen drives av et større formål.

West Point er et av de stedene hvor Duckworth har undersøkt sammenhengen mellom Grit og suksess. West Point er et amerikansk militærakademi som kjører et usedvanlig krevende program for sine kadetter. Frafallsraten er høy på programmet.

Før oppstart gjennomførte alle kadettene en Grit test. Grit-scoren måles ved hjelp av et spørreskjema hvor man vurderer seg selv ut fra ulike utsagn relatert til lidenskap og utholdenhet. På programmets siste dag var det 71 som var falt fra. Ved nærmere undersøkelse av disse deltagerne viste det seg at det hverken var talent, atletisk evne eller karakterer som kunne skille de som gjennomførte fra de som falt fra.  Det som skilte dem var Grit. De som i starten fremsto som de mest talentfulle var ikke nødvendigvis de som var igjen på slutten. Dette gjelder ikke bare kadetter på West Point, det samme ser man i mange andre kontekster.

Det som avgjør er anstrengelse og utholdenhet. Det avgjørende er altså Grit.

 

Måling av Grit

Hos e-stimate jobber vi med måling av Grit både innenfor rekruttering og elite idrett. En Grit-test kombinert med en IQ test gir det beste databaserte grunnlaget for å kunne vurdere en persons evne til å levere suksessfylte prestasjoner. Dette er særlig interessant i en samfunnsutvikling hvor rutineoppgaver i stigende grad automatiseres og blir overtatt av kunstig intelligens. Evnen til å kunne utnytte sitt potensiale i et kunnskapssamfunn er derfor helt avgjørende.

Hvis samme person også har evnen til å samarbeide med andre er det uten tvil en kandidat eller medarbeider man bør gjører mye for å beholde i organisasjonen.

 

Er du nysgjerrig og vil vite mer om Grit?

Ta gjerne kontakte med oss, så dele vi mer av vår kunnskap rundt Grit.