IQ Potential

 

En intelligenstest som måler en kandidats potensiale for å prestere i en stilling eller i forhold til en spesifikk oppgave.

 

 

 

Når skal du bruke en IQ-test?

IQ tester er en av de mest treffbare metodene for å forutsi suksess i arbeidslivet (Kahlke 2000) Forskning viser at personer med høy IQ score både lærer raskere og mer enn personer med lavere IQ score. Komplekse stillinger stiller høyere krav til intelligens og evnen til å lære.

Bruk av IQ tester viser seg å være mest relevant for stillinger med høye kognitive krav, og behovet er mindre for stillinger hvor disse kravene er lavere. Evnen til å prestere avhenger også av andre faktorer enn IQ, f.eks motivasjon,  relasjonell kompetanse, trening, hvile og sentrale personlighetstrekk som det å være målrettet og samvittighetsfull.

 

Hva måler man på i IQ Potential?

Med IQ Potential kan du selv velge hvilke og hvor mange oppgavesett du ønsker skal inngå i testen. Du kan altså skreddersy IQ Potential testen til det aktuelle behovet. Du kan velge mellom fire oppgavesett:

1. Abstrakt - Figurer
2. Analytisk - Tallrekker
3. Aritmetisk - Regneferdigheter
4. Verbal - Lese- og skriveferdigheter

Presisjonen blir høyest når man bruker alle 4 deltester. Hver oppgavesett tar ca. 12 minutter å besvare, og en komplett IQ Potential test tar ca. 45 minutter å gjennomføre. Du betaler bare for de oppgavesettene du velger.

Hva skal du velge?

På overordnet nivå skiller forskere mellom to typer av intelligens – flytende intelligens (g-faktor) og krystallisert intelligens (ferdigheter) Det er disse to faktorene vi måler i IQ Potential.

Måling av flytende intelligens avdekker evnen til å kunne tenke abstrakt og løse komplekse logiske oppgaver. Måling av krystallisert intelligens avdekker ferdigheter som ordforråd, språklig kunnskap og regneferdigheter. De to

første oppgavesettene (abstrakte figurer og analytiske tallrekker) avdekker flytende intelligens, mens de to siste (regneferdigheter og lese- og skriveferdigheter) avdekker krystallisert intelligens.

I stillinger med høy grad av kompleksitet (f.eks ledere og spesialister), er det vitenskapelig dokumentert at flytende intelligens har sammenheng med suksessfulle jobbprestasjoner.  I stillinger med større grad av rutineoppgaver er det mer aktuelt å avdekke regneferdigheter og lese- og skriveferdigheter.

Se et eksempel på IQ Potential

Hent en demorapport her

 

 

Vil du vite mer

Har du spørsmål eller behov for hjelp?
Ta gjerne kontakt med oss

Kontakt os her