Teamprofilen

Styrke samarbeid og kommunikasjon

 

 

Du kan bruke teamprofilen til:

 

 • Team og grupper på alle nivåer
 • Teamorganisering og sammensetting
 • Styrke kommunikasjon og samarbeid
 • Forbedre prestasjoner og resultater
 • Rekruttering av ny medarbeider til et team/gruppe

Et brukervennlig teamverktøy som er enkelt å forstå

Et solid faglig fundament er viktig, samtidig vil en Teamprofil først være brukervennlig når man kan huske sin egen profil, og særlig profilene til sine kollegaer. Teamprofilen fokuserer derfor på å være: enkel å forstå - lett å huske – lett å bruke. Vi bruker farger fordi fargesymbolikk er enklere å huske og bruke i praksis enn typenavn og bokstavkombinasjoner.

Teamprofilen bygger på anerkjente psykologiske teorier om menneskelig atferd. Fundamentet bak er e-interpersonal, et forskningsbasert profilverktøy med utgangspunkt i «Theory of Human Behaviour» og Interpersonal Circumplex Model. Begge teorier har fokus på de primære motivasjonsfaktorer og vår adferd i sosial interaksjon med andre mennesker.

 

Konkret innsikt til utvikling og sammensetting

Med Teamprofilen får du innsikt i hva som motiverer team medlemmene, hva den enkelte har mindre preferanse for, kommunikasjonsstil og rolle i teamet. Kjennskap til teamet gir fordeler både for samarbeid, kommunikasjon og muligheten for å oppnå felles suksess.

Teamprofilen er et effektivt verktøy, både for å sammensette team, styrke teamets utvikling, sikre effektiv kommunikasjon og samarbeid – og ikke minst – skape forståelse for ulikheter i teamet.  Teamprofilen kan for eksempel brukes ved sammensetting av team og prosjektgrupper.

Det har stor verdi å bruke profilen i utvikling av eksisterende team. Fargene og grafikken gjør at profilen er lett å forstå og bruke. Profilen er derfor et godt verktøy ved f.eks. samarbeidsproblemer, eller som utgangspunkt for utvikling når prestasjonene mangler.

Se et eksempel på en teamprofil

Se en demorapport her

 

Som supplement til teamprofilen man også utarbeide:

 • Individuelle profiler på flere nivåer
 • Match av to profiler
 • Jobb profilering

Teamprofilen støttes også av en rekke undervisningsmaterialer:

 • Teamhjul – fra 10-30 personer
 • Feedback kort, plakater og presentasjoner
 • Team terninger og klosser i de fire fargene
 • Team Caps og kopper i de fire fargene

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy som kan benyttes både til rekruttering og utvikling.

Les mer om hvordan du blir sertifisert her